историја математике

МАТЕМАТИКА Месопотамији
ОСТАЦИ СТАРОГ ВАВИЛОНА
Месопотамија, предручје између и око Еуфрата и Тигриса, била је колевка једне од, или, можда боље речено неколико најстаријих култура. Говорећи о математици старе Месопотамије предразумијевамо оставштину Сумерана, Вавилонаца, Асираца, Акадјана, Калдејаца и других народа који су у појединим раздобљима обитавали на деловима тог предручја. Такође се често израз «вавилонски» користи као синоним за ˝ месопотамске ˝.
Већина најранијих великих цивилизација настала је уз велике реке. Оне су омогућиле наводњавање и тиме развој пољопривреде, којом су у дани услови да од живота номада, сакупљача и ловаца пређе на ˝ планираније госпредарство ˝ узгоја биља, плодова и стоке. Осим тога, велике су реке редовно у својим доњим токовима смиреније, полаганије и довољно широке да би омогућиле и пловидбу те тиме повезале поједина пре изолирана насеља у веће цеоне, а то је био и услов за стварање већих држава као управних цеона. Такве цеоне су онда развијале своју културу и цивилизацију, свака на себи својствен начин, у зависности од околности зависним расним и другим карактеристикама племена и народа, преднебљем, природним богатствима предручја итд
СИСТЕМИ И ЗАПИСИ БРОЈЕВА
Писмо те културе било је примитивно сликовно писмо, али је оно већ врло рано постало веома стилизовано, попримивши облик назван клинасто писмо, због обичаја урезивања знакова помоћу клину сличног писаћег прибора у плочице од меке глине које су касније печене на сунцу. Средином 19. века ˝ дешифрирано ˝ је клинасто писмо. Нађени се текстови релативно лако читају, а клинасто је писмо некад било ˝ стандардно ˝ од вавилонадо Персије.
Вавилонци су за предочавање бројева користили хексагезимални бројевни систем – систем с базом шездесет. То је био први систем у којем је један те исти знак, могао означавати различите бројеве већ према месту, односно према позицији коју заузима.Вавилонци нису имали шездесет различитих знакова за бројеве од нуле до 59, већ су сваки такав број исписали са само две врсте знакова: по један вертикални, уски омасину клина за сваку јединицу и по један тупи омасину клина за сваку десетицу, другим речима, поједине знакове хексагезималног система су исписивали адитивно у декадном систему.
Вавилонци тај недостатак донекле ублажили тиме што би између групе омасинуа што су предочавале ˝ знакове ˝ између којих је требала бити нула оставили већи размак.
С приличном се сигурношћу може утврдити да је главни, иако не и једини, разлог што су Вавилонци прихватили хексагезимални систем био у њиховим врло развијеним астрономским мотрење. Вавилонски календар је још у другој половини 3. века пре н. е делио годину на дванаест месеци по тридесет дана, тј рачунао с годином од 360 дана (што је шест пута шездесет); потребне корекције уводиле су се уклапањем тринаестог месеца у (њиховим) ˝ преступним ˝ годинама. Упоређујући то с нашим календаром с месецима промењиве дузине и сваком четвртом преступном годином, можемо се запитати који је календар бољи.

Advertisements
Објављено под историја математике | Оставите коментар

мисли о математици

 

Природа је огромна књига у којој је написана наука. Она је стално отворена пред нашим очима, али је човек не може разумети уколико претходно не научи језик и слова којим је написана. А написана је она језиком математике.
Галио Галилеј
Математика је кључ за целокупно људско знање
Леонард Ојлер
Математика то је језик којим говоре све природне науке.
Не постоји ниједна математичка област, ма како она апстрактна била, која се не би могла применити на појаве реалног света.
Николај Лобачевски
Надахнуће је потребно у поезији као иу геометрији.
Александар Пушкин
Најбољи начин да се нешто научи јесте да се самостално открије
Д. Поља
Суштина математике је у њеној вечитој младости
Е. Бел
Прави математичар може и усред неповољних прилика наћи могућност за стваралачки рад
Л. Мардел
При обучавању деце неопходно је тежити к томе да се код њих постепено сједињује знање са умењем. Изгледа да је од свих наука једино математика способна да у потпуности задовољи овај захтев.

Објављено под материјал за ученике | Оставите коментар

Занимљиви задаци

 

РЕШИ  БРЗО
1.Да бисмо нашли умањеник, разлику смо увећали за 37. Колики је умањеник?
2. Летву треба изрезати на шест једнаких делова. Колико пута треба резати летву?
3.Како се број 66 може повећати за своју половину, а да се с њим не обављају никакве рачунске операције?
4. Како је правилно рећи 2 и 3 су 6 или 2 и 3 јесу 6?
5. Четрдесет стубова ограде постављено је на растојању један од другог, по правој линији. Колика је дужина те ограде?
6.Бројеви 3 и 4 су написани један иза другог. Који знак треба ставити између њих да се добије број већи од 3 а мањи од 4?
7. Који број има својство да подељен са својом петином даје количник 5?
8. Петао, док стоји на једној нози, тежак је 2,5 кг. Колико ће килограма бити тежак ако стане на обе ноге?
9. Три брата, Влада, Саша и Никола, учила су у различитим разредима једне школе. Влада није био старији од Николе, а Саша није био старији од Владе. Кажите име најстаријег и најмлађег од њих.
РЕШЕЊА СУ
1) .48 2). 5 пута 3). Треба окренути број наглавачке“. 4). 2 и 3 су 5 5). 156 м
6). Зарез 7). 25 8). 2,5 кг 9). Најстарији је Никола а најмлађи Саша.

Објављено под Uncategorized | Оставите коментар